Görme Engelliler

2012  yılı ve sonrasında Ortaokul veya İmam - Hatip Ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün eğitim kurumuna kayıt yaptırmamış olanlar 21 Kasım - 04 Aralık 2013 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabileceklerdir.Kayıtlar ile ilgili bilgiler 1. Başvuru Tarihleri  Açık Öğretim Lisesi 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri:  21 Kasım – 04 Aralık 2013  2. Başvuru Yeri  İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri,  3. Yeni Kayıt Katılım Bedeli  Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her yıl belirlenen yeni kayıt katılım  bedelini ödemek zorundadırlar. 2013-2014 öğretim yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak  belirlenen 25 TL.’nin;   20 TL.’si Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine  T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Kurumsal Tahsilât  Programı aracılığı ile ödenecek (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir).   5 TL.’si ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi  Müdürlükleri okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu  okul müdürlüklerine okul aile birliğinin makbuzu karşılığında ödenecektir.  Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya ödeyenlerin katılım bedelini ödediğine dair  bilgiler sistem üzerinden görülebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen veya eksik/yanlış  ödeyenlerin kayıtları sistem tarafından yapılamamaktadır

Devamı...